دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Mystical Treasure 2018 – “گیژن” به سازمان قاتلان 12 نفره ای می پیوندد تا عدالت را بر پا کنند، اما در این بین شر و عدالت در هم تنیده و تقابل بین وفاداری و خیانت یکی پس از دیگری رخ میدهد و …