مترجمین گرامی میتوانند زیرنویس های خود را به این آدرس ایمیل کنند

 

 

 

 

⚫️ زیرنویس ها بعد از بررسی ، با نام شما در سایت قرار میگیرند

 

🟠 لطفا اطلاعات کامل زیرنویس حتما در ایمیل ارسالی ذکر شود  (نسخه هماهنگ ، نام مترجم ، لینک IMDB اثر)

 

⚫️ در صورتی که زیرنویس ارسالی ، ترجمه ای از زیرنویس به زبان دیگری است فایل زیرنویس اصلی هم به همراه ترجمه ارسال شود

 

🟠 از ارسال ترجمه های ماشینی خودداری کنید